Українська мова

30 квітня

Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Удосконалення написаного тексту

Завдання: повторити словникові слова та правила.


29 квітня

Тема. Зв'язок прислівників з дієсловами. Складання речень. Навчальний діалог

Домашнє задання: с.170,  вправа 386:
- списати перший абзац, добираючи з дужок прислівники;
- позначити будову підкреслених прислівників.

28 квітня

Тема. Прислівник як частина мови. Робота з прислів'ями

Домашнє задання: с.167,  вправа 381:
- списати перший абзац;
- підкреслити прислівники (крапочками);
- поставити до них питання;
- виділене слово розібрати за будовою та дібрати антонім.1 коментар: